Jdi na obsah Jdi na menu
 


925 let od založení obce Kněževes

25. 6. 2013

99cs_1.jpeg

ČSŽ – KK

 

Stejně jako v ostatních dobrovolných organizacích, i v Českém svazu žen Kněževes  došlo během posledních 25 let ke změnám.

Jen stručné shrnutí historie naší organizace. V roce 1952 byl v Kněževsi založen Výbor žen, jehož hlavním úkolem byla ochrana práv žen a dětí. Jeho předsedkyní byla zvolena Božena Součková. Další předsedkyní byla v roce 1957 zvolena Anna Juppová. Od roku 1977 byla předsedkyní místní organizace Českého svazu žen Hana Tamlerová. Pravidelně se konaly oslavy Mezinárodního dne žen, v některých letech uskutečňovaly ženy dětský karneval a dětský den, při kterém jim pomáhali sportovci nebo svazáci a hasiči.

V roce 1986 se předsedkyní ČSŽ v Kněževsi stala Bohdana Pavlíková.  Stále se pomáhalo na různých brigádách při zvelebování obce, při úklidu nového kulturního domu, udělala se sbírka na pomoc postiženým v Arménii v prosinci 1988 po následcích zemětřesení, soutěžilo se ve sběru papíru, dokonce byla uspořádána módní přehlídka ve spolupráci s časopisem Mona. Činnost se začala rozšiřovat o některé další nápady – bazary dětského ošacení, další akce pro děti – Mikulášská s nadílkou spolu se soutěží o nejkrásnější svícen a spojenou s půlnoční dražbou těchto svícnů, jejíž výtěžek je předáván vždy do naší základní školy na nákup pomůcek pro děti. Dále jsou to návštěvy dětských divadel a různých dětských akcí v Praze a na Kladně, návštěva Planetaria Praha a obnovených pražských zahrad, různé pochody nebo cyklozájezdy po okolí s dětmi. Výlety na zámky (Sychrov, Červený hrádek), zájezdy do Německa a Polska, zájezdy za květinami – Starkl, návštěvy dnů otevřených dveří na Pražském hradě, v Kramářově vile, v Senátu a v Poslanecké sněmovně; různé přednášky – o postavení ženy v rodině, práci a ve veřejném životě, o kosmetice.  Taneční zábavy – v únoru Valentýnská (později Valentýnský karneval pro dospělé), v prosinci Mikulášská taneční zábava se také během let osvědčily. Svoje místo v myslích našich dětí si vydobyly i další novodobější akce – dlabání dýní a řep a populární drakiády. Ročně navštívíme alespoň 10 divadelních představení v Praze a některá dětská na Kladně. Tradice oslavy MDŽ je udržována dodnes, i když specifickou formou. Ženy i dívky se sejdou s kulturním domě, přinesou vlastnoručně vyrobené slané i sladké dobroty, posedí, zazpívají, zatančí a většinou se toto posezení protáhne do nočních hodin. K dalším aktivitám lze počítat i organizování sbírky pro Diakonii Broumov, kterou ženy připravují již 15 let.

 

 

Stav základny v Kněževsi se za 25 let zdvojnásobil na 21 členek a 46 sympatizantek. To je obrovský úspěch, protože v ostatních obcích na okrese Praha-západ se organizace ČSŽ téměř úplně rozpadly a zůstaly jen 3.  Největší  jejich úbytek nastal v době po Sametové revoluci, kdy se na členky ČSŽ koukalo „přes prsty“ a  nastalo ovzduší, že se vše bude zajišťovat za peníze bez jakékoliv dobrovolné aktivity. Měly jsme štěstí, že se u nás našlo několik odvážných členek, které navzdory veřejnému mínění vytrvaly a dotáhly to až do dnešní podoby. Vždyť naše akce jsou vyhlášené v okolí, na Dětský karneval a Dětskou mikulášskou je vždy sál přeplněný, že se lidé s dětmi ani nevejdou. A to je v naší obci téměř stejný počet obyvatel jako před 25 lety.

 

Bohdana Pavlíková vedla ČSŽ Kněževes od r. 1986 s přestávkami, kdy předsedování přechodně převzala Pavlína Ottychová nebo  Květa Barešová, až do roku  2009 . Od října 2009  vede  ČSŽ Kněževes Kateřina Krausová a od té doby je nepsaným pravidlem v této organizaci, že dětské akce zabezpečuje Kateřina a akce pro  dospělé spolu s divadelními a dalšími akcemi Bohdana. Spojení s Okresním a později Krajským výborem ČSŽ  nepřetržitě zabezpečuje K. Barešová. Některé ze starších členek (H.Dobiášová, D.Hyková, J.Sellnerová, A.Thienelová, J.Potocká, N. Procházková, M.Neureuterová, E. Jaklová, V. Valentková...) už se staly sympatizantkami nebo se odstěhovaly, některé starší jsou stále aktivní (V. Marvalová, J. Sojková, J. Filikarová, B. Pilná, J. Holanová, V. Hympánová, L. Kučerová...). Veškeré dění od roku 1988 by se neobešlo bez takových aktivních, energických a spolehlivých členek, jako jsou J. Součková a M. Čefelínová a L. Černá – soutěže pro děti a taneční zábavy, I. Roučková – zábavné pořady pro děti, M.Pešťákové – pokladní a I. Farové – p. učitelky, bez které si nelze představit dětskou výzdobu sálu na naše akce. V poslední době nám s výzdobou také pomáhají děti s místní MŠ.

 

Zpočátku se oceňovaly veškeré dětské aktivity ze skrovných prostředků organizace, ale postupně se začalo s výběrem sponzorských příspěvků na tyto akce a v dnešní době si to už nelze bez těchto darů představit. Děti dostávají hodnotné ceny, na všech akcích je pro ně připraveno občerstvení a pití. Nedílnou součástí těchto darů je i pravidelný příspěvek Obecního úřadu Kněževes.

 

K propagaci akcí ČSŽ slouží hlavně časopis Kněževák a v poslední době i webové stránky obce, kde v předstihu jsou uveřejňovány chystané akce tak, aby se děti i dospělí mohli včas na ně připravit.

 

Za ČSŽ – KK

Bohdana Pavlíková