Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco o nás - Kosmonosy

27. 8. 2013   Základní organizace ČSŽ  Kosmonosy


 Kosmonosy je město ležící zhruba 55 km severovýchodně od Prahy,
 v těsném sousedství okresního města Mladá Boleslav.
 Má téměř 5 000  obyvatel. Dominantními památkami jsou
 zámek z 17. století,  barokní areál Lorety, kostel Povýšení sv. Kříže.
 V budově bývalého piaristického kláštera sídlí druhá nejstarší
 psychiatrická léčebna v České republice.
 Základní organizace ČSŽ v Kosmonosích má v současné době 100 členek.
 Činnost je zaměřena   podle  zájmu  členek, je velice rozmanitá.
 Ženy se pravidelně scházejí,  podporují kulturní a společenský život
 ve městě, vytvářejí sounáležitost občanů k místu kde žijí,
 často se zapojují svou prací spolu s jinými občanskými sdruženími
 na městských akcích, pořádají vzdělávací kursy,
 přednášky k různé problematice, která se dotýká jejich
 života a života jejich rodin - zejména zdraví a zdravého životního stylu.
 Účastní se Víkendů pro ženy, výletů, turistických pochodů a dalších akcí
 pořádaných Okresní radou žen a Krajskou radou žen, pravidelně
 se zapojují do charitativní sbírky Český den proti rakovině. Každoročně
 před zahájením turistické sezony v Loretě dobrovolně provádějí úklid
 Lorety. Nezapomínají ani na své starší členky, které navštěvují
 při různých jubileích.V zimním období se ženy pravidelně
 scházejí každý týden a věnují se různým technikám ručních prací,
 kreativnímu tvoření. Naučily se mnoho nového, vyrábějí různé
 dárky pro radost členů rodiny, svou i jejich  okolí.
 Nechybí ochutnávání a výměna nových receptů, kterými mohou
 Obohatit  jídelníček ve své rodině. Současně si mohou mezi sebou
 popovídat, rozdělit se o své radosti i starosti, což je velmi důležité
 zejména u starších  členek.
 Rada žen základní organizace koordinuje činnost na místní úrovni.
 Statutárním orgánem

Rady žen ZO je předsedkyně Milada Remešová
a místopředsedkyně Vlasta Hodboďová

Milada Remešová - telefon 608 519 028, 326 724 558,
 e-mail:  m.remesova@volny.cz

Vlasta Hodboďová - telefon 326 726 217, mobil 732 556 326