Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace z Kladna

21. 5. 2013

ORŽ Kladno

 

Loňský rok byl pro ČSŽ velmi náročný. Velké debaty kolem sjezdových dokumentů hospodaření „ zdola – nahoru“ či spíše opačně včetně výše členských příspěvků vedly k tomu, abychom si řekly co dál.

Shromáždění v rámci ZO a okresní a krajská konference byly velmi bouřlivé a emoční. Připomínky k dokumentům byly sepsány a zaslány na Ústředí. Některé z nich vedly k úpravě navržených materiálů. Velké debaty se týkaly výše členských příspěvků v tom smyslu, že dojde v širší míře ke zrušení nejen celých ZO, ale i ke snížení počtu členek. Podařilo se nám přesvědčit ZO, aby počkaly na rozhodnutí Sjezdu a pak se „uvidí“.

Pasivně zareagovala pouze ZO Unhošť, která se rozhodla okamžitě zrušit i přesto, že byla velmi aktivní. Ženy však byly zapojeny v organizaci Invalidů, kde pokračují ve své činnosti nadále.

Ihned po Sjezdu jsme byly informovány naší delegátkou pí. Jedličkovou. Došly jsme k závěru, že se chceme dále scházet – zkrátka – že po těch letech naší činnosti nejen pro sebe, ale i pro naše okolí ve svém městě, či obci, nehodíme „flintu do žita“ a nezrušíme se samy.

Členky ORŽ odvedly velmi dobrou práci ve svých bydlištích a podařilo se jim členky přesvědčit . Toto se nepodařilo pouze v ZO Stochov a to z důvodu vysokého věku členek celého výboru a také duplicitě většiny v organizaci ČČK a Invalidů.

  

V současné době má okres Kladno 5 základních organizacích s počtem 296 členek.

Došlo k úbytku o 106 členek, což je přijatelné. Ukázalo se, že zůstaly ženy, které mají zájem na další existenci ČSŽ o čemž svědčí jejich aktivity. Schází se většinou každý měsíc, nejen na besedách zdravotních, historie, zkrášlování atd., ale i při kulturních akcích   MDŽ, Den matek, Advent, společně trávené svátky Velikonoční, Nový rok atd.,na akcích pro děti - Den dětí, výlety, sportovní akce, Drakiády.

Pořádají různé výlety , podporují charitativní akce, různé dětské aktivity  např. Keramické kroužky, čímž získávají od nich různé dárky. Nezapomínají na Jubilea svých členek. Velmi oblíbené jsou –dá se říci již tradiční společné dovolené v různých lokalitách např. horských oblastech, u moře, lázně apod. Ženám je dána možnost se s partou podívat tam, kam nemají odvahu jet samy, třeba i s cestovní kanceláří.

Není zde prostor na vyjmenování všech akcí. Příště se zaměříme konkrétněji.

Máme radost z toho, že se nám daří mít své místo i v rámci města či obce. Svědčí o tom nejen spolupráce s místními státními orgány při různých akcí, ale i po stránce finanční a to formou dotace , která je poskytována všem organizacím.

ORŽ děkuji i KRŽ, její předsedkyni p. Remešové, vedoucí K.S. p. Tenczové za informovanost v rámci kraje včetně společných akcí. Členky mají tak možnost se poznat mezi sebou a popovídat si.

Přispívají k tomu pravidelné návštěvy nazvané „ Za poznáním okresů „, které jsou finančně podporovány KRŽ.

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem našim členkám za jejich aktivitu.

Zkrátka  - Český svaz žen – žije dál a bude pokračovat i nadále.

 

Okresní rada žen Kladno  

 

Marie  Steinbrecherová – předsedkyně okresu  

Kladno 19.5.2013