Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hodnotící zpráva 2016

 

 

Hodnotící Zpráva 2016 – Kraj Středočeský ČSŽ

  Okresy - 7   ZO – 50     Počet členek  1 482

Společné akce Kraje:

KRŽ se konala: 18. 2.16, 5. 5.16, 4.11.16

Akce parník: Dne 19. května 2016 se akce KRŽ „Parník“ zúčastnilo celkem 281 našich členek. Loď Cecílie kotvila v Praze na Vltavě Na Františku, kde nám bylo umožněno Pražskou paroplavbou, již od devíti hodin zaujmout pohodlně místa. Nejprve nás čekala romantická plavba zákoutími Vltavy v malých lodičkách. Mohli jsme vidět místa na Vltavě, které nelze z velkého parníku vidět: Čertovka a i jiná malebná místa na Vltavě. Všechny jsme se vystřídaly na malých lodičkách, některé loďky měly i zpívajícího gondoliéra. Následovala tříhodinová plavba velkou lodí do Troji a zpět. Počasí nám přálo, byl krásný slunný den a nálada byla vynikající. Všem se výlet líbil.

Víkendový Seminář: Seminář Středočeského kraje v Kaunickém paláci v Praze 4. a 5. 11. 2016 

Za podpory Grantu NŽ na téma: České potraviny na náš stůl

V pátek jsme se sešli kolem třetí hodiny, jako obvykle u kávy, v Kaunickém paláci v Praze. Původně bylo přihlášeno 87 členek, několik členek onemocnělo, i přes to nás bylo 79 účastnic a jeden host, předsedkyně ČSŽ Mgr. Jana Chržová. Páteční program začal krátkou Svazovou informací předsedkyní Kraje Milady Remešové. Popřáli jsme k jubileum předsedkyni okresu Kutná Hora Mgr. Lídě Jůnové s malým dárečkem a velkým poděkováním. Následovala zajímavá prezentace od firmy Dr. Oetker, ředitel marketinku Zdeněk Kvinta a vedoucí kontroly kvality Helena Ondrušková nám představili nové produkty firmy. Každá účastnice obdržela malý dáreček. Po večeři, kde byl opět řízek se salátem, mimochodem velmi dobrý, následoval kulturní program. Hudební kapela „V pohodě“ k nám přijela z Kladna. Všem se krásné písničky líbili. Závěrem bylo posezení účastnic při skleničce vína. V pozdních hodinách jsme se přesunuli do nedalekého Hostelu. Sobotní den začal, jak jinak, než snídaní v Kaunickém paláci. Prvním naším přednášející byl Ing. Vít Syrový, kvalita, používání českých potravin, přídavné látky, značky kvality. Po malé přestávce na kávu, následovala druhá přednáška Ing. Maryška z d Testu, který hovořil o čerstvosti, kvalitě, trvanlivosti a falšování potravin. Obě přednášky byly prezentovány v různých úhlů pohledu – technologa potravin a druhý byl z výsledku testování potravin. Názory obou přednášejících se dosti lišily, účastnice tak měli možnost srovnání. Následovala poslední přestávka na kávu a již zde byla poslední přednášející MUDr. Ludmila Truhlářová. Její přednáška se trochu lišila od těch předchozích, mluvila o tom, jak ženy ovlivňují přístup celé rodiny v otázce stravovacích zvyklostí a kvality potravin, jak se při nákupech májí zaměřit na úpravu jídelníčku zdravého stravování a podle toho nakupovat. Všechny přednášky byly velmi zajímavé, svědčí o tom fakt, že nikdo neodešel před koncem. Závěrem Semináře obdržela každá účastnice malý dáreček. Ženám se Seminář líbil a věřím, že se opět sejdeme v příštím roce u dalšího, zajímavého Semináře v Kaunickém paláci v Praze.

Akce za poznáním okresů:

21.5.16 Okres Benešov navštívil okres Kladno

21.5.16 Okres Příbram navštívil Okres Rakovník

25.6.16 Okres Kladno navštívil okres Nymburk

3.9.16  Okres Praha – venkov navštívil okres Kutná Hora

24.9.16 Okres Mladá Boleslav navštívil okres Mělník

Ekonomické školení nezapsaných spolků proběhlo v okresech za účasti všech neregistrovaných ZO, finanční náklady byly hrazeny z financí Kraje.

To nejzajímavějšího z našich okresů

Okres Rakovník

Psát o jedné akci, která se koná, není to pravé pro nás. Píši, jak se v okrese máme, a to hlavně, co se týká organizace ČSŽ. Okres Rakovník býval převážně zemědělský. Dnes, je to trochu jinak, doba se mění a s ní i pracovní příležitosti. Změnila se atmosféra denního života. Rok od roku nám ubývá členská základna, i když vždy pár členek přijmeme, přirozený úbytek nezastavíme. V letošním roce máme 16 základních organizací s 330 členkami.

Okresní rada žen spolupráci se základními organizacemi má dobrou, a to díky kanceláři, kterou jsme zatím schopny udržet. Nájem hradíme z akce, kterou každý rok děláme. Tou akcí, pro nás důležitou, je dovolená našich členek a rodinných příslušníků v Itálii. Každý rok jedeme 2 autobusy. Naše členky a jejich rodiny si za bezmála 20 let zvykly a již v listopadu se hlásí na příští rok. Stejně tak je tomu i letos. Tato akce je pro nás velmi důležitá, neboť domů by si žádná z nás nemohla brát úřad domů a navíc zde sídlíme přímo ve městě, kam si každá členka snadno dojde a ví, že úřední hodiny máme vždy v pátek odpoledne.

To jsem přiblížila podmínky. Jak udržet okresní organizaci pohromadě. Nemůžeme si ale dovolit počítač – internet, tak jsme vděčné některým členkám za jejich osobní počítač. Tolik k těmto podmínkám bytí.

V letošním roce jsme 3 x konaly jednání ORŽ. Počátek roku byla uzávěrka předešlého roku a úkoly a akce v roce 2016. V květnu jsme na jednání ORŽ vzpomněly Dne matek. Celý rok jsme připravovaly zájezd do Itálie  - 2 autobusy. Práce je s tím hodně, ale pro nás je to zatím nezbytné. Nyní před Vánoci jsme ORŽ svolaly za účelem zhodnotit letošní rok, připravit členky na rok příští. Měly jsme i vánoční posezení – diskusi s pohoštěním. Příští rok 2017 bude rokem volebním a rokem 50. výročí naší organizace. Vyzvaly jsme základní organizace, pokud by měly nějaké materiály o činnosti, aby nám je předaly. ORŽ má kroniky z minulého období, ale nedokážu posoudit, zda se hodí.

Až obdržíme materiály ke konání výročních členských schůzí a konference, rozpracujeme je pro ZO (pokud neobdrží ZO přímo z ústředí). První zasedání ORŽ v roce 2017 se bude konat v polovině ledna, kdy nám ZO přinesou uzavřené hospodaření. Z toho je vidět, že nás v roce 2017 čeká hodně práce. Do budoucna to nebude jednoduché, protože vycházíme z předpokladu, že s přibývajícím věkem ubývá elánu a mladé nadšené ženy se do organizací moc nehrnou. Stěžejní práce je právě v ZO, kde záleží na spolupráci s vedením obce. Příkladná práce je v ZO Kněževes, kde má organizace zázemí v Základní škole a spolupráce s obcí je dobrá.  Tolik k činnosti z okresu Rakovník.     Rakovník, 7. 12. 2016             

Černá Jana, místopředsedkyně ORŽ

 

Okres Kutná Hora ORŽ Kutná Hora  -  nejpříjemnější  zážitek

ZO Žleby: Drakiáda, v rámci Adventu vystoupení ZUŠ, mažoretek, ukázky starých zvyků – hod „škrpálem“, lampionový průvod, vypouštění „lampionů štěstí“ a jiné zábavné formy především pro děti. Toto je jen malý výčet aktivit. ZO pořádá i zájezdy pro dospělé, relaxační pobyty a poznávací výlety. Hlavní zásluhu má aktivní předsedkyně Hana Němečková!!!

ZO Kutná Hora:  Bleší trhy především s dětským oblečením, zábavná  odpoledne s malou tombolou – neziskovou. Besedy na téma Zdraví žen. Na konci kalendářního roku návštěva Domova důchodců a předání drobných dárků – výrobků dětí ze ZŠ Kamenná stezka, kde máme příjemný azyl  pro naše schůze.

ZO Zruč nad Sázavou : pravidelně navštěvují  nově  otevřený Spolkový dům. Zde pořádají především naučné a informativní besedy, přednášky  a setkání se zajímavými lidmi z regionu. Tématicky  převažují  ty, které se týkají zdraví a bezpečnosti nejen žen. Vyrábějí též vánoční ozdoby.

ZO Chotusice. Stále existuje taneční kroužek. Nyní se formuje na nová  vystoupení s odlišnou choreografií. V tento předvánoční čas děvčata připravují zajímavé akce:(předvánoční  posezení, rozsvěcení vánočního stromu, “Andělské tvoření“-cukroví, ozdoby, pohoštění, tančírnu – čerti a Mikuláš, Pro Diakonii Broumov uspořádají sbírku  použitého oblečení. Krásným zážitkem byla soutěž ve vaření guláše – říjen 2016. Děkujeme za obdivuhodnou činnost a hodně si toho vážíme.                                 

Za   ORŽ Kutná Hora Mgr.Lída Jůnová

 

Okres Mladá Boleslav V roce 2016  jsme měli v našem okrese  celkem  11  ZO  s    294 členkami.  Z tohoto počtu základních organizací byly 3 ZO registrovány ve spolkovém rejstříku jako pobočné spolky se samostatným IČO a právní subjektivitou. Současně byla zaregistrována ve spolkovém rejstříku okresní organizace Mladá Boleslav jako pobočný spolek. Všechny ostatní základní organizace jsou jako nezapsané spolky, které nemají právní subjektivitu a budou mít z ústředí registrační listy. Veškeré právní úkony (smlouvy, žádosti)  bude  za ně provádět nejblíže vyšší pobočný spolek – okresní organizace.   Setkání žen  u příležitosti MDŽ s moderátorkou Jolanou Voldánovou. V pondělí 7. března 2016 odpoledne se uskutečnilo v Mladé Boleslavi ve školní jídelně 3. základní školy u příležitosti MDŽ setkání členek naší okresní organizace se známou   moderátorkou Jolanou Voldánovou, která žije v našem okrese. Sešla  se téměř stovka členek z různých základních organizací našeho okresu. Paní Jolana vyprávěla  o svém životě, o své práci. Pracovala  od roku 1993 v České televizi, moderovala hlavní zpravodajskou relaci na ČT1.  V letech 1998 , 2005, 2006 a 2010             zvítězila  v anketě TýTý v kategorii Osobnost TV zpravodajství. V roce 2013 tutu svou práci v České televizi ukončila a odešla.  Od roku 2014 je Jolana Voldánová             moderátorkou  pořadu  „Je jaká je“  na Českém rozhlasu Dvojka. Účinkovala v první řadě taneční  soutěže  Star Dance. Dozvěděli jsme se o pátrání, které ji dovedlo  až  za svými               předky do jižní Ameriky. Moderuje  charitativní akci       Pomozte dětem. K příjemnému posezení samozřejmě nechybělo občerstvení, o které se postaraly samy členky. Příjemná atmosféra, příležitost k setkání členek z různých základních     organizací je tradiční již každoročně  při příležitosti MDŽ. Český den proti rakovině 2016 -  Hlavním cílem sbírky bylo šíření zásad prevence rakoviny. Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí občan České republiky a každé čtvrté úmrtí je způsobeno rakovinou. Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu a využíváním možností preventivních vyšetření lze velké části onkologických onemocnění předejít!  Letošní téma bylo  Rakovina prsu u žen a u mužů, barva stužky měsíčku zahradního byla letos růžová. Cílem je za nabízené kvítky měsíčku lékařského a  získat prostředky na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Akce proběhla  ve středu 11. května 2016. Této akce se tradičně zúčastnily všechny základní organizace v okrese Mladá Boleslav.  Celkem se prodalo 1 925   ks  kytiček měsíčku zahradního a vybralo se 43  075, -Kč, které byly poslány na účet Ligy proti rakovině. Výlet ORŽ  Praha 19. 5.- na akci pořádanou KRŽ „Projížďka loděmi po Vltavě“  Nejprve jsme se užili romantickou projížďku  malými loděmi  Pražskými Benátkami – tajemným zákoutím Vltavy na Čertovku a pak  následovala plavba velkou lodí Cecílie do Troji a zpět. Prohlédli jsme si Prahu z méně známého  pohledu od řeky. Mohli jsme se kochat nádherným výhledem na panoráma Hradčan přímo od Vltavy. Počasí nám přálo a byl to nádherný zážitek. Akce -  Za poznáním okresů – v sobotu 24. září 2016.  Okresní rada žen uspořádala s finanční podporou KRŽ    výlet Za poznáním okresů v sobotu 24. září na Mělnicko.  Nejprve jsme navštívili nádherný zámek na ostrově obtékaném Vltavou a jejím ramenem - zámek Veltrusy, potom  jsme se zastavili v Hoříně, abychom se podívali  na zdymadlo a plavební kanál na Vltavě s nádhernou panoramatickou vyhlídkou na zámek Mělník, obklopený vinicemi. Pak  jsme se dostali na  Mělník, kde jsme si prohlédli  historické objekty – zámek, vinné sklepy, vyhlídku na soutok a další. Poslední zastávkou byl Kadlín, obec na hranici Mělnického okresu s Mladoboleslavkým, kde jsme navštívili poměrně nové Vesnické muzeum s různými expozicemi a výstavou Plody podzimu s ochutnávkou.  Okres Mladá Boleslav jel za poznáváním okresů Středočeského kraje již do posledního okresu – Mělnického. Tím jsme prohlédli nejzajímavější místa Středočeského kraje. Smyslem je poznávat nejzajímavější místa v každém okrese a nakonec setkání s členkami příslušného okresu.  Okres Mladá Boleslav v letošním roce dokončí putování po všech okresech Středočeského kraje. Vzpomínali jsme  jak tato  akce začínala před 11 lety. Navštívili jsme postupně okres Příbram, Rakovník, Kladno, Kutnou Horu, Kolín, Prahu západ, Prahu východ,  Benešov, Beroun, Nymburk a poslední je Mělník. Počasí bylo pěkné, účastnice byly spokojené. Uvědomili jsme si, jak jsou zajímavá místa v našem okolí,   co jme ještě neměli příležitost poznat.

 Krajský víkendový seminář v Praze 2016 – 4. a 5.11 Podzimní seminář našeho kraje na téma: České potraviny na náš stůl, finančně podpořený z Nadace Žena  se uskutečnil v Praze v Kounicově paláci  ve dnech    4.  a  5 .11. 2016.  V páteční části semináře byly účastnice seznámeny s organizačními pokyny a svazovými informacemi.  Pak následovala přednáška „Pečeme s láskou“ zástupců firmy Dr. Oetker, kteří seznámili účastnice s produkcí firmy, jednotlivými druhy přípravků k pečení, které nabízejí, aby ženám ušetřili práci. Upozornili na různé finty, aby se výsledný upečený výrobek povedl, dále také jaké jsou trendy v pečení u nás, ale také za hranicemi.  Členky mile potěšily předané drobné dárečky z výrobků firmy a recepty.  Po večeři byl kulturní program – vystoupila hudební skupina „V pohodě“ z Kladna. Potom následovalo společné posezení členek, vzájemné diskuse.  Druhý den v sobotu byly tři  přednášky, které  naplnily téma našeho projektu. V první přednášce na téma Kvalita potravin se představil Ing. Vít Syrový, technolog výroby potravin. V druhém bloku přednášek vystoupil Ing. Jan Maryška, redaktor časopisu dTest a specialista  na potravinovou problematiku. Přednáška Bezpečnost potravin zahrnovala kvalitu potravin, čerstvost, trvanlivost, falšování potravin, bezpečnost potravin, značky kvality. Ve třetím bloku přednášek vystoupila MUDr. Ludmila Truhlářová z firmy Life Styl, téma přednášky Vhodné potraviny pro zdravé stravování. Ženy ovlivňují přístup celé rodiny k otázce stravovacích zvyklostí a kvality potravin. Při nákupu je potřeba se zaměřit na úpravu jídelníčku  a zásady  zdravého stravování, podle toho vybírat vhodné potraviny.  Vhodné potraviny dokáží snížit riziko mnoha chorob. Z našeho okresu se zúčastnilo 29 členek. Seminář se jim líbil.

Víkendový seminář ORŽ v sobotu 22.11.2016 .

V sobotu 22. října se uskutečnil  Víkend pro ženy ORŽ  v klubovně hasičské zbrojnice v Kosmonosích.  Semináře se účastnilo  65 členek z různých ZO v okrese. Tématicky byl zaměřený na  zdraví a životní styl. Nejprve to byla přednáška o Domácí péči, Sociálních službách v přirozeném domácím prostředí. Potom následovala přednáška zaměřující  se na harmonizaci těla i duše  pomocí klasické i alternativní techniky. Žit  v rovnováze sama se sebou i svým okolím, je to jedním ze základních předpokladů spokojeného života a pevnou součástí cesty k ní je vyvažování všeho negativního pozitivním.  Třetí přednáškou na téma Stres i radost v našem životě jsme uzavřeli odborná témata. Ženy se zamýšlely na uvedené téma aby dělaly  pro sebe víc a žily také s ohledem na sebe sama.  Po obědě následovala přednáška  historika a herce Mgr. Jiří Bartoše Sturze, který  vyprávěl o Karlu IV.  u příležitosti 700 let od jeho narození. Vyprávění doprovázel promítáním obrázků ze života císaře a krále Svaté říše římské a českého krále.  A také  vyprávěl  o rekonstrukci  korunovace v katedrále sv. Víta na Hradčanech v neděli 4. září 2016, ve které sehrál Jiří  životní roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic, kterak korunoval Karla IV.  a jeho manželku. Promítal video z této akce. Ženy byly spokojené a ocenily získané informace. Okresní shromáždění 12.12. 2016. Okresní shromáždění schválilo navržený program  a rozpočet okresní organizace na rok 2017. Zhodnotily  uplynulý rok 2016 v činnosti okresní organizace a získaly informace o připravovaném Sjezdu ČSŽ a z toho vyplývajících výročních shromáždění členek, okresních a krajských konferencí. Také bylo diskutováno o podobě oslavy 50. výročí založení ČSŽ.       Zapsala:    Milada Remešová

 

Okres Příbram ZO ČSŽ Drásov pořádala v měsíce srpnu na sportovišti pod pergolou taneční večer s country kapelou. Oheň v krbu praskal, kytary jely, nezapomenutelný večer. V srpnu jsme pořádaly cyklistické závody – Drásovský pedál, pro účastníky několika věkových kategorii s krásnými odměnami. V listopadu pletení adventních věnců, svícnů a jiných vánočních dekorací. Zahájení adventu pořádáme již druhým rokem s občerstvením a živou hudbou, všichni zpívali vánoční koledy popíjeli a klábosili po sousedsku.

             M.Janderová předsedkyně Okresu

 

Okres Praha- venkov -  Jak zhodnotit rok 2016? Mnoho věcí se povedlo. Jarní karnevaly, oslavy MDŽ, práce s dětmi a MDD. Ženy se zúčastňovaly výletů a kulturních akcí. V každé organizaci je to jiné. Jako okres jsme navštívily Kutnou Horu. Tato akce byla velice vydařená a to díky ženám ZO Hostivice, která zajistila autobus a dokázala jej naplnit.
Ještě nás čekají Vánoční akce a besídky.              Květa Barešová předsedkyně

 

Okres Kladno - Naše organizace má 127 členek. Posíláme blahopřání členkám k jejich životnímu výročí, kondolence. Stále se scházíme každý měsíc. V lednu k nám přijely pracovnice z lékárny v IKEMU. Byla to zajímavá přednáška jak užívat léky, v jakých intervalech a jiné zajímavosti které nám určitě pomohou v běžném životě. V únoru mezi nás opět přišla obvodní lékařka Dr. Škodová. Její přednášky jsou pro nás pohodové a ráda nám odpovídá na naše dotazy.  V březnu byla oslava MDŽ. Po dobrém občerstvení a vystoupení dětí z družiny, jsme si rozdaly dárky a každá žena dostala karafiát. V dubnu měl přijít primátor města, ale pro důležitou schůzku se omluvil a tak jsme si udělaly improvizovanou debatu o dalších aktivitách co by ženy zajímalo v dalším období. V květnu mezi nás opět přišla naše oblíbená spisovatelka p Kopecká. Podepsala nám své nové knihy, o kterých nám povídala. Děvčata jela jako každý rok do Polska na své nákupy. V rámci za poznáním okresů, k nám přijely děvčata z Vrchotových Janovic.  Nejdříve jsme prošly pietní místo v Lidicích, kde ženy položily kytici. Pak jsme prošly historická místa Kladna, projeli torzo závodu SONP. Potom byla velmi zajímavá exkurze ve svíčkárně. Ruční výroba svíček a obchodu se velmi líbila. Po dobrém obědě, při kávě a námi upečených dobrot,proběhla beseda s našimi členkami o činnosti a zájmech. Především debata s p.Klemptovou o výrobě Implantátů v antikorce p. Beznosky byla velmi zajímavá a poučná. Beseda byla bezva a ani se všem nechtělo loučit, ale byla ještě připravena návštěva skanzenu dolu Maurau ve Vinařicích. Prohlídka muzea a šachty byla pro děvčata zážitkem. Loučili jsme se neradi a plné dojmů. V červnu jsme jeli na výlet do Nymburka a okolí. Nejdříve jsme navštívili zámek   v  Brandýse nad Labe. V červenci jsme společně celý týden strávili v Sezimově Ústí. Podnikli jsme několik výletů, prošli okolí, podstoupili několik procedur. Byla to pěkná dovolená. V září jsme byli na prodlouženém víkendu v Jesenici a v divadle „ u Hasičů“ na představení S Pidlou v zádech. V říjnu k nám přišla Policie ČR, dozvěděli jsme se, jak se máme chránit před šmejdy a různými podvodníky. Také jsme oslavili MDS ve Zlatém Selátku, pod záštitou primátora, který nás přišel pozdravit. Listopad opět patřil našemu primátorovi, který nám odpověděl na naše otázky a informoval nás o všem, co připravuje město v dalším období. Také jsme navštívili naše nově opravené divadlo v Kladně. Moc se nám líbilo divadlo i představení.  V prosinci máme vánoční posezení, Mikulášskou zábava a Silvestr v Nesuchyni. Tento rok byl opět plný zážitků a nových poznatků.              Předsedkyně HanaJedličková  

                                                                                         Okres Benešov -V roce 2016 jsme opět podnikly spoustu různých akcí, tudíž jsme se vlastně vůbec nenudily. Jakmile jedna akce skončila, začala příprava té další. Prvním tradičním úkolem pro nás byla příprava dětského karnevalu a maškarního plesu pro dospělé. Pokračovaly jsme dalšími plány a těšily jsme se na akci, která pro nás byla tím nejzajímavějším v celém roce. A co tím vlastně bylo? No přece výlet do Kladna. Kladenské ženy se o nás báječně postaraly a připravily nám velmi zajímavý a bohatý program. Následně jsme opět spolupracovaly na pořádání dětského dne ve Vrchotových Janovicích, který probíhá formou pohádkového lesa. Na podzim jsme uspořádaly druhý ročník turnaje v pexesu pro děti. Naší poslední akcí bylo tvoření adventních věnců, na které mohl přijít kdokoliv. Výtvory byly jeden krásnější než druhý. Příjemně jsme tím zakončily náš rok 2016 a těšíme se na další.

Předsedkyně Okresu Jana Suchanová