Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce KRŽ na rok 2014

4. 3. 2014


Akce KRŽ na rok 2014Program výletu  23. 5. 2014

9.00 -9.30 – příjezd na místo / zastávka Vozovna Střešovice tram č. 1,2,18,22,25 od metra B – tram č. 18. Karlovo náměstí, od metra A + C Hradčanská tram č. 1 /

9.30– 10. 30 projížďka historickou tramvají z vozovny Střešovice (lze tam parkovat autobus)

10.30 -12.00 – individuální prohlídky zahrad Pražského hradu

12.00 – 12.30 – výměna stráží hradní posádky u brány Gigantů

13.00 – 15.00 – prohlídky Pražského hradu s průvodcem – skupiny po 30 osobách  - malý okruh zahrnuje Katedrálu sv. Víta s kryptou , kde je pohřben Karel IV. ( lze navštívit pouze s objednaným průvodce), dále  Starý královský palác – Vladislavský sál  a pouze s průvodcem místnost, kde jsou umístěny kopie korunovačních klenotů(největší poklad České republiky), dále si v tomto bloku prohlédneme  již  bez průvodce Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku (kam se pouští pouze po předložení vstupenky).

Pravděpodobně bude v té době na Pražském hradě mimořádná výstava Tizianových portrétů, zapůjčená z Itálie.

 

 Víkendový seminář – 17. + 18. 10. 2014 v Praze  na téma „ Udělejte něco pro sebe“

 - nocleh, večeře, svačiny, lektory, kulturní pořad v pátek,  pronájem Kounicova paláce –

 Kč. 350.- pro členku - zbytek hradí KRŽ.

 

Krajská  rada žen se sejde   3x ročně - v únoru, květnu  a listopadu. Během roku budou členky KRŽ v kontaktu s vedoucí Krajského střediska a vzájemně mezi sebou podle aktuální potřeby, dále podle informací ze zasedání ÚRŽ a Ústředního shromáždění.

Od ledna roku 2014  platí nový občanský zákoník, který přinese změny i do naší organizace Českého svazu žen. Přestane platit forma občanského sdružení, bude nově spolek a krajské, okresní a základní organizace budou pobočnými spolky, které musí být samostatně registrovány - zajistí ústředí. Pro členky na všech stupních budou organizovány semináře k této nové problematice, která musí být uvedena do souladu s novým občanským zákoníkem nejpozději do tří let. Bude se to týkat také vedení účetnictví základních organizací.

 Navrhované akce, které KRŽ připravuje, se uskuteční pro členky ze základních organizací jednotlivých okresů.

Budeme pokračovat v akci Za poznáním okresů Středočeského kraje, další akce

Projížďka historickou tramvají a procházka Pražským hradem   (23.května)

Připravíme  Víkendový seminář KRŽ na téma „ Udělejte něco pro sebe“  termín 17. a 18. října – pokud na tento termín nebudou vypsány komunální volby

 ( bude se to vědět tři měsíce předem).

Budeme aktualizovat  webové stránky Středočeského kraje.

Připravíme a rozešleme 1 x ročně (koncem června)  Krajský zpravodaj Středočeského kraje do všech   ZO v kraji a předsedkyním  ORŽ a členkám KRŽ a KRK. 

Z okresů nebo ZO zaslat příspěvky do Krajského zpravodaje do konce května.

 Možnost zapojení okresů  do Českého dne proti rakovině 14.5. (Květinový den) -  

objednávky do konce února (zpětně informace, kolik se vybralo peněz v rámci KRŽ )

 Vybírání členských příspěvků za rok 2014 – na   kraj ve výši 30,- Kč na členku  zaslat do poloviny června 2014 . Současně předat seznamy členek ZO, za které jsou vybrány členské příspěvky.

Aktualizace seznamu předsedkyň ZO, předsedkyň ORŽ, členek KRŽ za kraj pro zasílání Zpravodaje Žena třetího tisíciletí

Předložení revizní zprávy KRŽ za rok 2013

Připravovat náměty na akce KRŽ na  rok 2015  do  jednání KRŽ v  listopadu.

 

 WEBOVÉ  STRÁNKY  ČESKÉHO  SVAZU  ŽEN

www. csz.cz

Ústředí připravilo na web Diskusní fórum pro členky ČSŽ -  výhradně pro členky ČSŽ  na adrese  je  předem  třeba se zaregistrovat na té stránce  www. csz.cz/diskuse    

Webové stránky ČSŽ Středočeského kraje

www.stredocesky.estranky.cz  - kde si vyberete okres  a pak můžete si vybrat svoji ZO, pokud dodáte příspěvek

naše  krajská organizace ČSŽ  je i na facebooku

https://www.facebook.com/cszstredocesky