Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjezd ČSŽ 2012

29. 8. 2013

SJEZD ČESKÉHO  SVAZU  ŽEN  24. + 25. 11. 2012 V PRAZE

 

Sjezd ČSZ  zvolil na další pětileté období tyto představitelky

Předsedkyně  ČSŽ               Mgr. Jana Chržová (dosavadní předsedkyně)

Místopředsedkyně  ČSŽ –     Mgr. Margita Březinová

Předsedkyně ÚRK               - Jana Božovská

Členky ÚRŽ zvolené na krajských konferencích ve složení:

 

Ing. Alena Ortová, Alena Vránová, Eva Drncová, Bc. Božena  Vávrová, Květa Rybárová, Mgr. Jana Kvochová, Valerie Lukášová, Ing. Věra Slavíková, PhDr. Ivana Štrossová, Mgr. Margita Březnová, Mgr. Jana Hoffmannová, Miroslava Olšáková, Ing. Michaela Lysáková, Karla Skuhrová

 

Jednání Sjezdu bylo velmi dlouhé a bouřlivé. Účastnilo se 92 delegátek z okresů  s hlasem rozhodujícím   a 9 delegátek s hlasem poradním. Za náš kraj se zúčastnilo celkem 11 členek, z toho 8 s hlasem rozhodujícím.

Vzhledem k tomu, že letos každé předsedkyni ZO v celé ČR byl koncem února doručen Zpravodaj Žena třetího tisíciletí, který obsahuje všechny informace a Dokumenty ze Sjezdu ČSŽ, není třeba vše znovu opisovat. Prosíme všechny předsedkyně, aby tento Zpravodaj ŽTT si dobře uložily, jsou to jediné platné Dokumenty, které máte k dispozici a budete se k nim během pěti let určitě vracet.V první řadě je Usnesení Sjezdu ČSŽ se kterým se seznamte. Ze Stanov si prohlédněte a informujte členky o právech a povinnostech členek, určitě kapitolu X. - o základních organicích, kapitolu XV. - o zásadách hospodaření.Sjezd odsouhlasil po velké diskusi  úsporné opatření – Krajská střediska nebudou dostávat žádné finanční prostředky na činnost, jak tomu bylo v minulosti.

 

Činnost Krajských středisek bude výhradně financována z odváděných členských příspěvků 30,- Kč na členku a rok. Krajská střediska budou dostávat pouze peníze na úhradu nájmu a energií. 

 

Členské příspěvky za každý rok se skládají ze dvou částí. První část zůstává v ZO na činnost běžného roku a jejích výši vždy  odhlasuje  výroční členská schůze ZO. Druhou částí členského příspěvku je odvod na Okresní organizaci ČSŽ ve výši 20,- Kč za rok   a odvod na Krajskou organizaci ČSŽ ve výši 30,- Kč za rok. Tyto částky jsou určeny na udržení chodu organizace v okrese a kraji. Na Ústředí členky neodevzdávají  žádný příspěvek. Naše organizace nemá žádné finanční dotace, funguje jen z členských příspěvků, případně z grantů, které jsou však účelově vázány dle obsahu projektu a není na ně žádný nárok (jen je-li projekt přijat, pak má i finanční podporu).  Dle usnesení sjezdu Českého svazu žen  24. listopadu 2012  bude za každou členku odváděn členský příspěvek ve výši 50,- Kč  (20 + 30).  Dle nových Stanov, které byly odsouhlaseny na Sjezdu ČSŽ. Členka, která nezaplatí příspěvky do konce běžného roku, přestává být členkou ČSŽ. Vzhledem k tíživé hospodářské situaci, která doléhá i na neziskové organizace, ty nemají žádnou finanční podporu a je toto řešení nezbytné z hlediska další existence naší organizace. Věříme, že tuto situaci pochopíte. Členské příspěvky musí být na Kraj odvedeny do června. 

 

 

 

Členská evidence, nové legitimace ČSŽ

V letošním roce bude prováděna nová evidence členek podle zaplacených příspěvků. Ve Zpravodaji ŽTT si přečtěte pokyny k vedení členské evidence pro ZO. ORŽ bude tyto seznamy zpracovávat elektronicky podle Vašich údajů o nových, případně vystupujících členkách. Každý rok  pak předá ZO platné seznamy.

Směrnice pro hospodaření ČSŽ  jsou uvedeny jako příloha ŽTT . Připravuje se školení pro hospodářky ZO, předsedkyně ZO a předsedkyně revizní komise. Někde v základních organizacích po volbách došlo ke změně funkcionářek a je třeba jim předat tyto informace.

 

Nový občanský zákoník od roku  2014 pro neziskové organizace přinese mnoho složitostí. Všechny ZO, okresní organizace, krajské organizace budou muset být zapsány do veřejného rejstříku  jako pobočné spolky. Každá ZO, ORŽ bude mít registrační list, se kterým se bude prokazovat při žádostech o finanční příspěvky, dotace atd. Technicky to bude řešit Ústředí.